Exchange rates

20-Sep-2018

1 EURO = 4.6524 RON  
1 USD = 3.9764 RON  


ANPC
Mondo Plast Timisoara photo gallery
Mondo Plast Timisoara Frontyard Mondo Plast Timisoara Frontyard Mondo Plast Timisoara Frontyard
Mondo Plast Timisoara Frontyard Mondo Plast Timisoara Frontyard Mondo Plast Timisoara Frontyard
Mondo Plast Timisoara Frontyard Mondo Plast Timisoara Frontyard Mondo Plast Timisoara Frontyard
Mondo Plast Timisoara    
 
Mondo Plast Bucharest photo gallery
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest
 
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest
 
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest
 
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest
 
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest   Mondo Plast Bucharest
 
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest   Mondo Plast Bucharest
 
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest   Mondo Plast Bucharest
 
Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest Mondo Plast Bucharest